Chefsmöte i Finland

Det här äger rum några månader efter kick-off konferensen på det företag jag nyligen började på som produktchef. Denna gång var det dags för ett chefsmöte i Finland där de olika verksamhetscheferna för de europeiska länderna samlades för en dragning i gemensam strategi. Bli medlem och kontakta mig här


16 april, 2012